Kurumsal

İmtiyaz Sahibi
Mehmet Nuri Yardım

yardimmehmetnuri@gmail.com


Genel Yayın Yönetmeni
Mücahit Kocabaş


Teknik Yönetmen
Yakup Tutum

 

Yazı Gönderimleriniz:
bizimsemaver@gmail.com

 

Yazılım & Tasarım
Yakup Tutum
 

 

Yayın İlkelerimiz:

 

İnternet Bilinci Geliştirme: Bizim Semaver, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.


Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı: Bizim Semaver, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.


Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık: Bizim Semaver, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.


Eğitici olmak: Bizim Semaver, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.


Cevap Hakkına Saygı: Bizim Semaver, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.
 

Önyargısız Yaklaşım: Bizim Semaver, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.


Doğruyu Arama Kaygısı: Bizim Semaver, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.
 

Öncü olmak: Bizim Semaver, kültür-sanat haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.
 

Güvenilirlik: Bizim Semaver, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.